LIKWIDACJA SZKÓD
0 801 10 20 30 - z tel. stacjonarnych
(48 22) 567 12 02 - z tel. komórkowych
ASSISTANCE 24h
(48 22) 522 25 22

Kariera

Rekrutacja

W pracy agenta nie ważny jest wiek ani doświadczenie. A jednak nie każdy może wykonywać ten zawód. Trzeba lubić pracę z ludźmi, być otwartym i skłonnym do uczenia się oraz chcieć coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli to twoje cechy, zapraszamy Cię do współpracy z Allianz w Polsce.

Niezbędne cechy

 • umiejętności samodzielnego organizowania swojej pracy, planowania i stawiania celów,
 • systematyczność,
 • rzetelność i uczciwość,
 • duża motywacja i konsekwencja w dążeniu do celu,
 • przedsiębiorczość,
 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, komunikatywność,
 • chęć rozwoju i łatwość uczenia się,
 • zainteresowanie rynkiem finansowym.

Specyfika pracy

Praca agenta ubezpieczeniowego polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczeniowych na rzecz i w imieniu towarzystwa, z którym agent podpisał umowę.

W praktyce polega na:

 • nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z klientami
 • poznawaniu ich potrzeb finansowo-ubezpieczeniowych
 • ciągłym pogłębianiu wiedzy o ofercie, po to, by móc zaoferować klientom najlepsze rozwiązania
 • zapewnianiu klientom obsługi na najwyższym poziomie
 • wypełnianiu misji towarzystwa oraz planów sprzedażowych.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat KARIERY w Allianz Gdańsk

Wymogi prawne

Agent ubezpieczeniowy jest przedsiębiorcą wykonującym działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń oraz wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF.

Agentem może zatem być osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń. Osoba fizyczna chcąca wykonywać ten zawód musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz założyć działalność gospodarczą.

Zarobki

W tym zawodzie wynagrodzenie jest prowizyjne i zależy od własnej aktywności oraz skuteczności. Mając odpowiednio zbudowany portfel klientów, można uzyskiwać bardzo stabilne i wysokie dochody porównywalne nierzadko z pensjami menedżerów średniego i wyższego szczebla.

 

Atuty Allianz, jako partnera

 • doświadczenie, wiarygodność i silna pozycja Grupy Allianz w Polsce
 • system wsparcia finansowego dla agentów rozpoczynających pracę
 • opieka i coaching ze strony kierownika i innych agentów z zespołu
 • czytelny system prowizyjny
 • możliwość kompleksowej obsługi klientów dzięki możliwości podpisania umów ze wszystkimi spółkami Grupy, co daje uprawnienia do sprzedaży wszystkich produktów oferowanych na polskim rynku
 • wypracowane sprawdzone standardy obsługi klienta
 • program ustawicznego podnoszenia kompetencji i umiejętności w postaci szkoleń zarówno z zakresu wiedzy o produktach, jak i umiejętności sprzedażowych, zarządzania czasem, planowania, itp.
 • możliwość rozwoju w drodze specjalizacji, awansu na kierownika zespołu lub założenia własnej agencji
 • dostępność systemów informatycznych usprawniających sprzedaż, obsługę klientów i planowanie oraz dostęp do informacji poprzez infolinię dla agentów.

 

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą zachęcamy do przesłania CV i listu motywacyjnego na adres: allianz.gdansk@gmail.com

W CV prosimy o zawarcie klauzuli informacyjnej w związku z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Na chwilę obecną pilnie poszukiwani Agenci do oddziałów:
Oddział Allianz Gdańsk
Oddział Allianz Sopot
Oddział Allianz Gdynia
Oddział Allianz Kartuzy
Oddział Allianz Wejherowo
Oddział Allianz Rumia
Oddział Allianz Reda
Oddział Allianz Lębork