LIKWIDACJA SZKÓD
0 801 10 20 30 - z tel. stacjonarnych
(48 22) 567 12 02 - z tel. komórkowych
ASSISTANCE 24h
(48 22) 522 25 22

Ubezpieczenia domu

 

Ciężko pracujesz, aby zapewnić sobie i bliskim odpowiedni poziom życia. Kupujesz dom, urządzasz mieszkanie. Na co dzień nie myślisz, jak wiele mogłaby Cię kosztować utrata tego wszystkiego. Z odpowiednią polisą nie musisz się martwić. W razie kradzieży, pożaru czy wybuchu gazu szybko otrzymasz odszkodowanie, które pozwoli odtworzyć utracony majątek.

 

 

Co zapewnia ubezpieczenie mienia domowego?
Pobierz ogólne warumki ubezpieczenia "Wszystko co w domu"

 • Dzięki temu, że ubezpieczenie jest zawierane wg wartości odtworzeniowej, wysokość wypłaconego przez Allianz świadczenia pozwala na odkupienie utraconego mienia tej samej jakości i rodzaju.
 • Majątek jest ubezpieczony nie tylko od uderzenia pioruna, ale także na wypadek przepięcia.
 • W razie określenia sumy ubepieczenia metodą wyceny powierzchniowej, limit odpowiedzialności dla sprzętu elektronicznego, audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego, nośników danych, instrumentów muzycznych wynosi nie więcej niż 80% łącznej sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych.
 • Istnieje możliwość dowolnego wyboru limitu na przedmioty wartościowe.
 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę mienia podczas przeprowadzki w obydwu mieszkaniach.
 • Ubezpieczenie obejmuje mienie oddane do naprawy, konserwacji lub czyszczenia.
 • Allianz pokrywa koszty zamieszkania w hotelu, jeżeli ubezpieczone mieszkanie w wyniku zajścia zdarzenia objętego ochroną nie nadaje się do zamieszkania.

Mieszkanie w bloku - ubezpieczenie "Wspólny Parasol"
Pobierz ogólne warunki ubepieczenia "Wspólny Parasol"

"Wspólny Parasol" to idealne rozwiązanie dla osób mieszkających w blokach i oczekujących szybkiej obsługi. Zawarcie ubezpieczenia nie wymaga wielu formalności. Wystarczy wybrać jedną z trzech sum ubezpieczenia i opłacić składkę, by mieć pewność, że w razie wystąpienia jednego z długiej listy zdarzeń Allianz Polska wypłaci odszkodowanie za zniszczone mienie lub szkody wyrządzone osobom trzecim w ramach odpowiedzialności cywilnej.

 • Ubezpieczenia mienia domowego (ruchomości domowych) i stałych elementów wykończeniowych lokalu w pakiecie.
 • Dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mieszkania i pomieszczenia gospodarczego przed roszczeniami osób trzecich za wyrządzone im szkody.

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

 • Niskie wymagania jeśli chodzi o minimalny poziom zabezpieczeń. Wystarczy, że miejsce ubezpieczenia będzie zabezpieczone jednym zamkiem wielozastawkowym. A już kolejny zamek w drzwiach wpływa na obniżenie wysokości składki!
 • Łatwy i szybki sposób zawarcia umowy ubezpieczenia polegający na wybraniu jednej z trzech wartości sumy ubezpieczenia, do której będzie ubezpieczone wyposażenie mieszkania.
 • Szybkie potwierdzenie udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, które można otrzymać już po 5 minutach, czyli zaraz po wystawieniu polisy.

Budynki i lokale prywatne - ubezpieczenie "Pod własnym dachem"
Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia "Pod własnym dachem"

Nikt z nas nie zakłada, że nasz dom lub mieszkanie ulegnie spaleniu, zalaniu lub innemu zniszczeniu. Co prawda takie zdarzenia nie są częste ale, gdy już wystąpią ich skutki są bardzo dotkliwe. W takich momentach niezastąpione okazuje się ubezpieczenie "Pod własnym dachem", które pozwala nie tylko odtworzyć wartość nieruchomości ale również pokryje koszty np. akcji ratowniczej.

 • Możliwość odtworzenia utraconego mienia tego samego rodzaju i jakości bez potrącania stopnia zużycia, dzięki temu że ubezpieczenie jest zawierane według wartości odtworzeniowej (nowej).
 • Bezpłatna wycena budynków do celów ubezpieczeniowych.
 • Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia najbardziej odpowiadającego Twoim potrzebom, m.in. dzięki czterem różnym wariantom ubezpieczenia dla budynków zamieszkanych: „Minimum”, „Komfort”, „Optimum” i „Maksimum”.
 • Specjalne warunki ubezpieczenia budynków w trakcie budowy w wariancie „Budowa”.
 • Łatwa procedura urealniania sumy ubezpieczenia (indeksacja sumy uwzględniająca określony przez GUS wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej).
 • Odszkodowanie ustalane według aktualnych cen, na podstawie złożonych przez Ciebie faktur i kosztorysów.
 • Możliwość uzyskania zaliczki na materiały i usługi budowlane.
  Krótki czas oczekiwania na wypłatę świadczenia. Pierwsza wypłata może nastąpić już po 14 dniach od momentu zaistnienia szkody.

Dodatkowa pomoc - ubezpieczenie "Home Assistance"
Pobierz ogólne warunki ubezpieczenia "Home Assistance"

"Home Assistance" to bezpłatna, dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób posiadających ubezpieczenie "Wszystko co w domu" w wariantach "Komfort", "Optimum" i "Maksimum". Pomoc udzielana w ramach "Home Assistance" świadczona jest przez firmę ELVIA, która obsługuje również ubezpieczenia "Globtroter" oraz "Car Assistance".

Home Assistance 24h tel. +48 22 522 25

 • Pakiet „Home Assistance” składa się z dwóch rodzajów usług:
  usług assistance polegających na zorganizowaniu pomocy medycznej, opieki nad ludźmi i zwierzętami, technicznej pomocy interwencyjnej i ochrony mienia a także usług informacyjnych,
 • usług serwisowych polegających na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wykonania usług remontowo–budowlanych, świadczonych w celu usunięcia szkód powstałych na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Na wodzie - ubezpieczenie "Casco jachtów"

Pływanie jachtem to duża przyjemność. Posiadanie go to duża odpowiedzialność. Ubezpieczenie "Casco jachtów" oferowane przez Allianz Polska chroni przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia jachtu w wyniku różnych zdarzeń a w wersji optimum obejmuje nawet kradzież. Ubezpieczenie jest odpowiednie zarówno dla prywatnych armatorów jak i firm wypożyczających jachty.

W zależności od zakresu ubezpieczenia jacht może być objęty ubezpieczeniem

 • podczas żeglugi w podstawowej strefie pływania – wody śródlądowe oraz morskie wody przybrzeżne i wewnętrzne RP,
 • w czasie postoju w portach, przystaniach, zimowiskach, dokach, warsztatach, na slipie w celu wykonania remontów i napraw awaryjnych, rozbrajania, wyposażania,
 • podczas wyciągania jachtu na ląd lub spuszczania na wodę,
 • podczas asysty lub holowania ratowniczego,
 • podczas wyłączenia jachtu z eksploatacji;
 • podczas transportu.