LIKWIDACJA SZKÓD
0 801 10 20 30 - z tel. stacjonarnych
(48 22) 567 12 02 - z tel. komórkowych
ASSISTANCE 24h
(48 22) 522 25 22

Ubezpieczenia samochodu

Dokonując wyboru ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia i jakość likwidacji szkód komunikacyjnych. Allianz jest znany ze sprawnego i szybkiego wywiązywania się ze swoich zobowiązań - jesteśmy trzykrotnym laureatem nagrody Złoty Zderzak.

 

 

Odpowiedzialność cywilna  OCUbezpieczenie OC
jest obowiązkowe - wie o tym każdy kierowca. Warto jednak zadbać również o ubezpieczenie Autocasco na wypadek kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia auta bądź jego wyposażenia. Podczas wypadków i awarii w trasie nieocenione okazują się usługi assistance – w Allianz dostaniesz pełną opcję tej usługi.

OC

Wartość ubezpieczenia OC doceniamy wtedy, gdy jako posiadacz lub prowadzący pojazd wyrządzimy komuś szkodę, za którą nie musimy płacić z własnej kieszeni. W Allianz możemy liczyć na coś więcej. W trudnej sytuacji pomoże nam "Mini Car Assistance" dodawany bezpłatnie do obowiązkowego ubezpieczenia.

Autocasco

Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia najbardziej odpowiadającego potrzebom. Bezpłatna ochrona "Car Assistance" dołączana do pełnego wariantu ubezpieczenia. To atuty ubezpieczenia "Autocasco" oferowanego przez Allianz.

Bezpłatne Mini Car Assistance

Ubezpieczenie "Mini Car Assistance" dołączane bezpłatnie do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych może się okazać bardzo pomocne w sytuacji, gdy nasz pojazd nie nadaje się do użytku. Holowanie, wykonanie naprawy na drodze, przydatne informacje dot. np. możliwości wynajmu pojazdu zastępczego czy nawet rezerwacja biletów lub hotelu - to wszystko wchodzi w zakres usług świadczonych 24 godziny na dobę.

Bezpłatna Zielona karta

Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem pojazdu za granicą zwane "Zieloną Kartą" nie ma już tak szerokiego zastosowania jak przed 1 maja 2004 r. Jednak na terenie niektórych krajów nadal jest wymagane. W Allianz ten certyfikat jest dodawany bezpłatnie do ubezpieczenia OC, jako rozszerzenie ochrony.

NNW kierowcy i pasażera

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów stanowi bardzo dobre uzupełnienie dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i autocasco.

Świadczenie wypłacane w następstwie zaistniałego wypadku:

- do 10 000 zł proporcjonalnie od stopnia utraty zdrowia

przy uszczerbku ponad 90% ubezpieczony otrzymuje 20 000 zł

śmierci w skutek nw. zwiazanego z ruchem pojazdu suma ubezpieczenia 5 000 zł

Przedłużone gwarancje, czyli ubezpieczenie kosztów naprawy samochodów

Kupując samochód chciałoby się, by miał on jak najdłuższą gwarancję, która pokrywałaby koszty ewentualnych napraw. Dzięki Allianz w wybranych sieciach dealerskich można kupić nie tylko nowy, ale i używany samochód z przedłużoną gwarancją. Dodatkowy rok, dwa lub w niektórych programach nawet trzy lata, zapewnią spokój i pewność użytkowania samochodu.

Ochrona prawna

Właściciel samochodu może być narażony na koszty prowadzenia sporów prawnych związanych z posiadaniem i użytkowaniem auta. Ubezpieczenie "Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych" zapewni Ci refundację kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym, w tym z poruszaniem się ubezpieczonym pojazdem.

W ramach ubezpieczenia Ochrony Prawnej Allianz pokrywa m.in. koszty:

 • Sądowe i administracyjne, poręczenia majątkowego, wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, podróży w obie strony do sądu zagranicznego.

 

Bezpłatna Informacja prawna

Ubezpieczenie „Informacja Prawna” dołączamy bezpłatnie do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i Autocasco.

Oferujemy możliwość konsultacji telefonicznej z prawnikiem, który udzieli ustnej informacji prawnej w przypadku kolizji, sprzedaży pojazdu, podczas podróży za granicą oraz w innych sytuacjach związanych z pojazdem, wyjaśni ewentualne wątpliwości oraz prześle niezbędne wzory dokumentów


Jak można uzyskać zniżki w OC?

 

Na obniżenie składki wpływa:

Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

Maksymalna 60-procentowa zniżka składki za bezwypadkową jazdę jest oferowana właścicielom pojazdów legitymującym się ośmioletnim okresem bezwypadkowej jazdy.

Kontynuowanie ubezpieczenia

 

Zniżka za kontynuację w wysokości 10% przyznawana jest zarówno w wypadku zawarcia z Allianz Polska kolejnej umowy ubezpieczenia tego samego pojazdu przez tego samego właściciela, jak również w wypadku, gdy po sprzedaży pojazdu właściciel ubezpieczy kolejny, nowo nabyty pojazd. Uzyskanie zniżki za kontynuację jest możliwe nawet, gdy poprzedni 12 miesięczny okres ubezpieczenia w naszej firmie przebiegał szkodowo.

 

 

 

Allianz oferuje zniżki za:

 • Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, maksymalnie do 60%,
 • Kontynuację ubezpieczenia - 10% - nawet po szkodzie.
  Anulowanie zwyżki za wiek właściciela pojazdu >26 - 30%- po bezszkodowej kontynuacji.
 • Dodatkowe 15% w pakiecie OC, AC + majątek min 80 zł

 

Zwyżki za:

Szkodę w okresie ubezpieczenia

Autocasco

Autocasco - AC

 

Ubezpieczenie Autocasco zapewnia ubezpieczonemu zwrot kosztów w przypadku uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia. W wariancie pełnym ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz krajów Unii Europejskiej i krajów basenu morza śródziemnego (zgodnie z owu). W ubezpieczeniu zawsze zawarty jest wykup amortyzacyjny części (zgodny z owu) tzn. w przypadku naprawy odszkodowanie wypłacane jest bez potrąceń wynikających ze zużycia części.

 

W ramach ubezpieczenia AC bezpłatnie dodajemy:

- Car Assistance - profesjonalna pomoc zarówno w kraju jaki zagranicą (Europa i kraje basenu morza śródziemnego zgodnie z owu) w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu.
Allianz organizuje i pokrywa m.in. następujące koszty:
Naprawy na miejscu awarii (akumulatora, ogumienia, oświetlenia pojazdu, alarmu, awarii pasów bezpieczeństwa , uszkodzeniu kluczyków a także przy braku paliwa), holowania pojazdu, zakwaterowanie na czas naprawy dla kierowcy i pasażerów, pojazd zastępczy na okres naprawy bądź transport poszkodowanego do placówki medycznej lub miejsca zamieszkania.

- Informacja prawna - konsultacja z prawnikiem

(w przypadku kolizji, sprzedaży oraz w innych sytuacjach związanych z pojazdem)

Przy ubezpieczeniu AC za opłatą dodatkowej składki oferujemy:

- Utrzymanie wartości rynkowej pojazdu przez cały okres trwania umowy.

- Ubezpieczenie straty finansowej (dla pojazdów w 1 i 2 roku eksploatacji dla

pierwszego właściciela) Allianz zapewnia wypłatę odszkodowania do wartości

fakturowej pojazdu, który uległ całkowitemu zniszczeniu bądź został skradziony.

 

Allianz oferuje zniżki za:

 • Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, maksymalnie do 60%,
 • Kontynuację ubezpieczenia - 10% - nawet po szkodzie.
 • Anulowanie zwyżki za wiek właściciela pojazdu >29 - 40%- po bezszkodowej kontynuacji.
 • Dodatkowe 15% w pakiecie OC, AC + majątek min 80 zł

Zwyżki za:

 • Szkodę w okresie ubezpieczenia,
 • Wiek auta
 • Wiek wiek właściciela

Co nas wyróżnia od konkurencji

 

 • Zawsze do 10% zniżki przy kontynuacji ubezpieczenia, nawet po szkodzie
 • Honorujemy zniżki za bezszkodowość dla firm (np. Sp.zo.o , S.A.)
 • Każdy pojazd ubezpieczony w Allianz należący do jednego klienta posiada własną bezszkodowość
 • Allianz jest trzykrotnym laureatem nagrody "Złoty Zderzak" dla najlepszej firmy w zakresie likwidacji szkód. Wyróżnienie przyznawane jest przez Polską Izbę Motoryzacji