LIKWIDACJA SZKÓD
0 801 10 20 30 - z tel. stacjonarnych
(48 22) 567 12 02 - z tel. komórkowych
ASSISTANCE 24h
(48 22) 522 25 22

Ubezpieczenia zdrowia i życia

Polisa zdrowotna to doskonały sposób na zapewnienie bezpieczeństwa Tobie i Twojej rodzinie. Posiadając ją zyskujesz dostęp do opieki lekarskiej na najwyższym poziomie oraz świadczeń z zakresu badań ambulatoryjnych, laboratoryjnych i diagnostycznych w szerokim zakresie. Bezgotówkowo na podstawie identyfikatora możesz korzystać z wizyt domowych i konsultacji lekarzy specjalistów.

Ubezpieczenie zdrowotne - Moje zdrowie
Korzystasz z wizyt domowych, konsultacji lekarzy specjalistów i badań diagnostyczno–laboratoryjnych w sieci ponad siedmiuset placówek medycznych na terenie całego kraju. Unikalny pakiet usług assistance medycznego zapewnia Ci m.in.: przywóz leków, transport medyczny do i ze szpitala, zdrowotne usługi informacyjne dostępne przez telefon 24 godziny na dobę. Rozszerzamy zakres ubezpieczenia o rehabilitację oraz o refundację kosztów wykonania 40 zabiegów operacyjnych z katalogu „chirurgii jednego dnia”. Z tych usług może korzystać również Twoja rodzina.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Indywidualne ubezpieczenie zdrowotne „Moje Zdrowie” jest odpowiednie dla każdego, kto:


Chciałby zapewnić sobie i swoim najbliższym dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej świadczonej przez niepubliczne placówki
Korzysta z porad specjalistów i badań diagnostyczno–laboratoryjnych w prywatnych placówkach i chciałby zmniejszyć koszty leczenia
Chciałby korzystać z usług dodatkowych oferowanych w ramach pakietu assistance. * Nie ukończył jeszcze 65. roku życia


Co zapewnia to ubezpieczenie?
Możliwość korzystania z najwyższej jakości opieki medycznej w sieci dwustu prywatnych placówek medycznych na terenie całego kraju
Wszystkie świadczenia medyczne są wykonywane bezgotówkowo
Unikalny na rynku ubezpieczeń zdrowotnych pakiet usług assistance medycznego, w ramach którego Allianz zapewnia m.in.: przywóz leków, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi podczas przebywania Ubezpieczonego w szpitalu, transport medyczny do i ze szpitala, zdrowotne usługi informacyjne dostępne przez telefon 24 godziny na dobę
Całodobowa infolinia medyczna specjalnie dla klientów indywidualnych, gdzie można uzyskać informacje o danych teleadresowych przychodni, godzinach pracy i zakresie usług dostępnych w danej placówce medycznej
Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o leczenie z zakresu chirurgii jednego dnia i rehabilitację medyczną
Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową najbliższej rodziny w ramach tzw. pakietu rodzinnego
Identyfikator z danymi osoby ubezpieczonej, który stanowi przepustkę do korzystania z usług medycznych we współpracujących z Allianz placówkach
Brak konieczności badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia